Handelsbetingelser og Privatlivspolitik

Handelsbetingelser

Formål & omfang

Betingelserne beskrevet herunder, har til formål at sikre et professionelt samarbejde for kunde og Vektorkongen i mellem.

Definition

Ved Logo til vektor, Vektorkongen, FREDSKOV MEDIER eller virksomheden forstås dette i alle sammenhænge som:

FREDSKOV MEDIER
Att: Martin Fredskov
Tømmerupvej 27
4400 Kalundborg
Denmark
CVR 35132643

Ved kunden forstås dette som en part, der interagere i en aftale med virksomheden.

Fortrolighed

Vektorkongen behandler alle opgaver med fuld fortrolighed, og slår ikke billeder op af opgaver uden skriftlig tilladelse fra dig som kunde.

Ophavsret

Grafikken og produkterne må ikke blive replikeret, kopieret eller solgt kommercielt uden skreven tilladelse.

Special bestillinger

Betaling

Faktura udstedes og sendes til kunden efter skriftlig aftale kort forinden opgavens ophør. Fordringen forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse af fakturaen.
Ved betaling bedes du angive fakturanummer.

En fakturas fulde beløb skal indbetales til:
Sparekassen Sjælland
Reg. nr.: 0524 Konto nr.: 0000231182
SWIFT nr.: SWESDK22 IBAN nr.: DK6105240000231182

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% samt et rykkergebyr på DKK 100,00. Samt tilsvarende gebyr på efterfølgende rykkere.

På alle opgaver kan der forekomme krav om delbetaling før arbejdet påbegyndes. Delbetalingen er med mindre andet er aftalt ikke et depositum og derfor ikke mulig at refundere, og dækker arbejdstimerne brugt uanset om du som kunde vælger at benytte udbyttet af arbejdet.

Leveringstid

Standardleveringstid for vores service er normalvis 4 uger fra kundens accept af tilbuddet. Denne leveringstid er gældende, med mindre andet følger af den af partnerne indgået aftale.

Ved krav om hurtigere levering forekommer der ekspresgebyr Dette gebyr vil afhænge af den nærmere bestemte aftale, og skal betales på lige vilkår med resten af fakturaen.

Overdragelse af filer

Levering sker når fakturaen er fuldt ud betalt.

Hvis der skal ske levering af fysiske eller digitale varer, anses opgaven som afsluttet når filerne er sendt fra virksomheden, og kunden har modtaget disse.

Såfremt kunden ikke har reklameret over manglende modtagelse senest en måned efter aftalte levering, anses varen som leveret.

Brug af filer

Efter betaling, overdrages ( hvis aftalt ) alle rettigheder af filerne og designet til kunde.

FREDSKOV MEDIER forholder sig retten til at bruge filerne internt.

Såfremt levering, undtagelsesvis, sker inden fakturaen er fuldt ud betalt, vedholder virksomheden den fulde ejendomsret til varerne. Varerne må ikke benyttes af kunden inden betaling er sket. Såfremt kunden alligevel benytter varerne, er dette et brud på virksomhedens rettigheder og denne kan søge erstatning for brudte immaterielle rettigheder.

Backup af filer

Medmindre andet er aftalt, ligger alle filer gemt online på en krypteret server igennem en 3. part. Som kunde bliver du forespørge efter adgang, men vil blive påkrævet en bruger hos en 3. part. Filer bliver gemt i minimum 2 år fra arbejdets ophør.

Returret

Efter aftalens indgåelse ydes der ingen returret af virksomheden, hverken til erhvervskunder eller til privatkunder ved specielle bestillinger.

Oplysning om klagemuligheder for privatkunder

Såfremt kunden ikke er tilfreds med arbejdet, bør denne kontakte vores kundeservice, med henblik på en løsning. En skriftlig klage kan indsendes på email hej@vektorkongen.dk eller i et fysisk brev til den før nævnte adresse.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail hej@vektorkongen.dk

Tvister

Tvister parterne ikke selv kan løse, skal løses ved en dansk domstol jf. reglerne herom i retsplejeloven.

Kontaktoplysninger og adresse findes altid opdateret på www.fredskov.com.

Privatlivspolitik

Personlig information

Personlig information er alt data og information, der på en eller anden måde kan lede tilbage til dig. Når du besøger en hjemmeside, samler og behandler vi en række sådanne informationer. Din offentlige IP-adresse er samlet ind når du besøger siden, andre er samlet ind som de er påkrævet (For eksempel til at skrive dig op til et nyhedsbrev, eller når du køber et produkt).

Normalt samler og behandler vi disse følgende data: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer og e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af faktura ved køb hos Vektorkongen.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Oplysninger til fakturering opbevares i minimum 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor.

Databehandling

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: hej@vektorkongen.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.